วิสัยทัศน์ของเรา (Vision)

ศูนย์รวมสารพัดงานบริการ เชื่อมธุรกิจเข้าถึงสะดวก ใกล้ชิดชุมชน

พันธกิจของเรา (Mission)

  1. มุ่งเน้นพัฒนาระบบ ให้ทันต่อการปรับตัว ของโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่
  2. เพิ่มทักษะเสริมให้สาขาแฟรนไซส์ด้านงานประกันครบวงจร
  3. มุ่งหาพาสเนอร์เพิ่มช่องทางต่อยอดธุรกิจ
  4. บริหารจัดการพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะการทำงานให้มีความรู้หลากหลายด้าน

ค่านิยมองค์กร(Value)

เชื่อมบริการ เชื่อมความผูกพัน ดูแลกัน ไม่ทอดทิ้ง


Copyright © All rights reserved | นโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูล | ข้อตกลงในการใช้งาน